έκφραση

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να αποκαλούμε την έμφυλη βία “επιδημία”

Όταν μιλάμε για κοινωνικές παθογένειες όπως την έμφυλη βία, σημαντικό αν όχι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη παίζει ο δημόσιος διάλογος. Και όταν αναφερόμαστε σε ...