Η σημερινή μας λέξη είναι το επίθετο υποβολιμαίος.

Χρησιμοποιείται αν θέλουμε να δηλώσουμε ότι κάτι γίνεται με υστεροβουλία και αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων και στον επηρεασμό της εξέλιξης των πραγμάτων προς μια ορισμένη κατεύθυνση.

Πχ: υποβολιμαία δημοσιεύματα, υποβολιμαίες φήμες ή υποβολιμαίες κρίσεις.