Η σημερινή λέξη είναι ένα ρήμα, το: Βυσσοδομώ

Γνωρίζεις τι σημαίνει;

Το βυσσοδομώ σημαίνει κάτι αρνητικό: σχεδιάζω κρυφά και ύπουλα κάτι κακό για κάποιον

μηχανορραφώ, ραδιουργώ

Παράδειγμα χρήσης του: Βυσσοδομούν οι πολιτικοί σου αντίπαλοι για να σε καθαιρέσουν απο το αξίωμά σου.