Σήμερα θα δούμε τι σημαίνει η λέξη ουτιδανός.

Ουτιδανός είναι  αυτός που στερείται κύρος ή αξία. Ο τιποτένιος.