Η σημερινή μας λέξη είναι ένα ρήμα, το ομφαλοσκοπώ.

Θυμίζουμε ότι ομφαλός είναι ο αφαλός, που βρίκεται στο κέντρο του σώματός μας.

Ομφαλοσκοπώ λοιπόν σημαίνει  ότι επικεντρώνω όλο το ενδιαφέρον μου στον εαυτό μου με αποτέλεσμα να αδρανώ ή να αδιαφορώ για τον κοινωνικό του περίγυρο.

Αυτό με κάνει ακοινώνητο και αδιάφορο άνθρωπο.