Η σημερινή μας λέξη μοιάζει να είναι ρήμα, λόγω της κατάληξής της σε -ει. Δεν είναι όμως!

Πρόκειται για την λέξη οιονεί που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ομοιότητα με μια ψεύτικη κατάσταση ή ιδιότητα. Θα μπορούσαμε να την αντικαταστήσουμε με την λέξη σάμπως.

Παράδειγμα: Τηλεπαρουσιαστής οιονεί δημόσιος κατήγορος.