Η σημερινή μας λέξη είναι το επίθετο νηπενθής.

Νηπενθής είναι αυτός που είναι απαλλαγμένος από τη λύπη, που έχει αποβάλει το πένθος.
Μπορεί όμως και να σημαίνει, αυτός που δεν προκαλεί λύπη ή πένθος.