Η λέξη μας σήμερα είναι ένα ρήμα, το μυκηρίζω.

Μυκτηρίζω σημαίνει περιγελώ κάποιον, τον κατακρίνω κοροϊδέυοντάς τον.

Παράδειγμα: Δεν άντεξε άλλο να τον μυκτηρίζουν οι εχθροί του και παραιτήθηκε από το αξίωμά του.