Η σημερινή λέξη είναι το ουσιαστικό: Κοπετός

Γνωρίζεις τι σημαίνει;

Κοπετός σημαίνει θρήνος, οδυρμός, γοερό κλάμα με χτυπήματα στο στήθος.

Παράδειγμα χρήσης του: “Μόλις έμαθε τα κακά μαντάτα, αναλύθηκε σε θρήνους και κοπετούς”