Η σημερινή μας λέξη είναι η “Κομπορρημοσύνη”

Μιλάμε για ένα ελάττωμα καθώς περιγράφει την συνήθεια κάποιων ανθρώπων να κομπάζουν και να περιαυτολογούν, εκθειάζοντας τα υπαρκτά ή ακόμα και τα ανύπαρκτα προτερήματα, χαρίσματα ή κατορθώματά τους.

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!