Η σηεμρινή μας λέξη είναι ένα ουσιαστικό, ο κολοφώνας.

Πρόκειται για το ανώτατο και πιθανά το τελευταίο σημείο προόδου ή ακμής μιας προσπάθειας

Παράδειγμα: Ο αθλητής αυτός έφτασε στον κολοφώνα της δόξας του όταν κέρδισε το Ολυμπιακό μετάλλιο.