Η σημερινή μας λέξη είναι το “κνώδαλο

Σημαίνει άνθρωπος χαμηλής κοινωνικής και ηθικής στάθμης, αποτυχημένος και άχρηστος.

Παράδειγμα: “Δεν θέλω να σε ξέρω, χάσου από τα μάτια μου κνώδαλο!”

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!