Η σημερινή μας λέξη είναι ένα ουσιαστικό, η κλαγγή.

Πρόκειται για τον ήχο που κάνουν δύο ξίφη ή άλλα σιδερένια όπλα όταν συγκρούονται.

Παράδειγμα: Η κλαγγή των όπλων τους ακούγονταν από μακριά.

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!