Η λέξη μας σήμερα, όπως και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις έρχεται κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα. Αν και δεν χρησιμοποιείται συχνά στην νέα ελληνική γλώσσα, δεν είναι απίθανο να την συναντήσετε κάπου.

Πρόκειται για το επίθετο γλίσχρος.

Γλίσχρος σημαίνει λίγος, ανεπαρκής, μικρός, ισχνός. Πχ: οι οικονομίες της χώρας είναι γλίσχρες και δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστεί η κρίση.