Η λέξη μας σήμερα είναι ένα ουσιαστικό: το φραγγέλιο.

Πρόκειται για ένα μαστίγιο με ιμάντες  που στις άκρες τους είναι δεμένα βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Πρόκειται φυσικά για ένα πολύ σκληρό όργανο βασανιστηρίου με το οποίο μαστιγώνονταν οι άνθρωποι ως τιμωρία μετά από κάποια παράβαση και αφού τους έδεναν σε μια κολώνα για να είναι σταθερό το σώμα τους.

Η λέξη  χρησιμοποιείται σπάνια σε εκφράσεις όπως “εδώ χρειάζεται φραγγέλιο”, δηλαδή πρέπει να υπάρξει τιμωρία.