Η λέξη της ημέρας σήμερα είναι το έρεισμα.

Έρεισμα είναι το στήριγμα. Είναι καθετί από το οποίο κάποιος αντλεί δύναμη ή κύρος ή και μπορεί να βασίζεται σε αυτό.

Παράδειγμα: Είναι αγαπητός πολιτικός, έχει μεγάλο λαϊκό έρεισμα.