Η σημερινή μας λέξη σας είναι σίγουρα γνωστή, απλά όχι με αυτή της μορφή.

Πρόκειται για την λέξη έκπαγλος που σημαίνει εκθαμβωτικά ωραίος.

Θα έχετε ακούσει την έκφραση “Αυτή η γυναίκα είναι εκπάγλου καλλονής“.