Η σημερινή μας λέξη είναι ένα ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται και σήμερα.

Είναι η λέξη έαρ.

Έαρ σημαίνει άνοιξη, και το επίθετο εαρινός-η-ο, σημαίνουν ανοιξιάτικος-η-ο.

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!