Η σημερινή μας λέξη είναι ένα ουσιαστικό: η αβαρία

Η γενική της σημασία είναι η ζημιά. Πιο ειδικά, αβαρία μπορεί να σημαίνει:

Έκτακτα έξοδα ή ζημιές που επέρχονται σε πλοίο ή στο φορτίο, από τη στιγμή του απόπλου μέχρι τον κατάπλου και την εκφόρτωσης, (ναυτικός όρος),

Πέταμα φορτίου στη θάλασσα σε ώρα κινδύνου,

Οποιαδήποτε οικονομική ζημιά ή βλάβη σε κάποια επιχείρηση, που προκύπτει κατά τη μεταφορά πραγμάτων.

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!