Η σημερινή μας λέξη είναι το επίθετο αρραγής.

Αρραγής είναι αυτός που δεν σπάει, δεν παρουσιάζει ρωγμές, δεν ραγίζει με τίποτα. Ο άθραυστος.

Παράδειγμα: Η ενότητα του έθνους μας υπήρξε αρραγής