Η σημερινή μας λέξη είναι η αρνησικυρία.

Έχει επικρατήσει με την ξενόφερτη ονομασία της στα ελληνικά και είναι η λέξη βέτο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την δυνατότητα ενός μέλλους μιας ομάδας να αρνηθεί να επικυρώσει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.