Η σημερινή μας λέξη είναι ένα επίρρημα, το ανυπερθέτως.

Ανυπερθέτως σημαίνει χωρίς αναβολή ή καθυστέρηση. Άμεσα.