Η σημερινή μας λέξη είναι ένα τροπικό επίρρημα: το αναφανδόν

Η λέξη αναφανδόν σημαίνει: φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη.

Σημαίνει δηλαδή  ότι κάτι δηλώνεται με τρόπο σαφή και δημόσιο, ώστε όλοι να μπορούν να τον καταλάβουν.

Παραδείγματα: Είναι αναφανδόν ένοχος.

Τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της πολιτικής του.