Η σημερινή μας λέξη είναι ένα ουσιαστικό: η αμετροέπεια.

Είναι μια λέξη από αυτές που μπορεί να ακούμε τακτικά, να καταλαβαίνουμε πάνω κάτω τι σημαίνει, αλλά όχι ακριβώς.

Αμετροέπεια λοιπόν σημαίνει η έλλειψη μέτρου στα λόγια κάποιου. Το να μιλάει δηλαδή κάποιος πολύ, να φλυαρεί ή να λέει υπερβολές.

Η έννοια της λέξης είναι και ποσοτική και ποιοτική.

Παράδειγμα: “Η αμετροέπεια ήταν εμφανής στον λόγο αυτού του πολιτικού προσώπου.”