Η σημερινή μας λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ουσιαστικό και ως επίθετο και είναι το ορμέμφυτο.

Ορμέμφυτο είναι το ένστικτο: Πχ: Θα πρέπει να επιβάλεις πειθαρχία στα ορμέμφυτά σου.

Ως επίθετο περιγράφει αυτόν που είναι ενστικτώδης. Πχ: Ορμέμφυτες επιθυμίες ή ορμέμφυτες τάσεις του ανθρώπου.